W zdrowym ciele, zdrowy duch!

Autor tego znanego powiedzenia, Juwenalis z Akwinum, miał rację – zdrowe ciało to najlepsze środowisko do rozwoju ducha. Kiedy jesteśmy zdrowi, rzucamy się do realizacji najśmielszych marzeń. A kiedy nasze ciało niedomaga, szybko tracimy wolę walki i poprzestajemy na tym, co już osiągnęliśmy…

czytaj więcej

Najnowsze wiadomości

Soli Deo Gloria

Z okazji uchwalenia przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z dn. 26 listopada 2016, iż rok 2017 zostaje ogłoszony Rokiem Reformacji, mamy zaszczyt zaprosić mieszkańców Warmii i Mazur do udziału w Warsztatach Wokalnych zakończonych wyjątkowym Koncertem...

czytaj dalej

Zapraszamy na warsztaty

Tato – zapraszamy na warsztaty! 🙂 Nadrzędnym celem warsztatów będzie zaszczepienie świadomości, że to ojciec ma za zadanie wnieść w życie dziecka stabilizację wewnętrzną, konieczną dla prawidłowego rozwoju, a jego autorytet zależy od postawy i zaangażowania w...

czytaj dalej

Kultura

To tutaj rodzi się poczucie wspólnoty i przynależności.
Dzięki kulturze możemy propagować uniwersalne wartości…

EDUKACJA

Edukacja to klucz do rozwoju każdej społeczności.
Właśnie dlatego chcemy tworzyć dobry grunt do wzrostu…

Profilaktyka

Nie bez powodu nasze narodowe powiedzenie mówi:
„Polak mądry po szkodzie…” Jednak to nie musi tak wyglądać…