!-- Load Facebook SDK for JavaScript -->

Rabaty na kwiaty! Zatrzymało mnie hasło na sklepowej półce….

Fundacja 36i6, w ramach nowych projektów, ma dla Was rabaty na pogłębianie samoświadomości, budowanie poczucia wartości na poziomie, który umożliwi życie w poczuciu szczęścia i spełnienia pojedynczej jednostce, wybudzi imperatyw do zmian na lepsze…co wniesie słońce w życie rodziny, której jest częścią.

Jednym słowem, chcemy podzielić się z Wami radością! Już niedługo dostąpimy przywileju realizacji projektu „ZOOM – Oko Na Maroko, czyli warsztaty filmowe dla dzieci”, dedykowanego dzieciom w wieku szkolnym, 7-12 – latkom, współfinansowanemu przez Gminę Dywity.

Pomysł projektu zrodził się poprzez obserwację dzieci, które wstydzą się nagrań przed kamerą, chowają się, uciekają. Projekt ma pomóc im w oswojeniu się ze światem filmu, kamer, świateł reflektorów. Ci młodzi ludzie będą stawiać także pierwsze kroki w edukacji medialnej, która, mamy nadzieję, pomoże w rozpaleniu chęci i motywacji do kontynuowania nauki, korzystania z mediów w sposób produktywny i wartościowy. Warsztaty filmowe będą skupiać się przede wszystkim na tym, aby nauczyć młodych filmowców podstaw opowiadania historii za pomocą filmu, zaczynając od nauki stworzenia ramowego scenariusza filmowego, poprzez świadomość istotności scenografii oraz wykonywania trafnych, przemyślanych ujęć filmowych, aż po pracę w studio, przed kamerą.

Naszym marzeniem jest aby trwałym rezultatem projektu były rozpalone w dzieciach nowe pasje i chęć przekraczania barier nieznanych środowisk oraz pokonywanie wstydu i podwyższenie samooceny.

Socjologowie definiują ją jako najważniejszą, podstawową grupę społeczną, na której opiera się całe społeczeństwo. Niektórzy mówią o niej – „jedno z największych błogosławieństw, największy skarb”….r o d z i n a. To na nią sfokusowana jest również nasza aktywność.

W ramach zadania publicznego odnoszącego się do wspierania integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym proponujemy Wam, dedykowany rodzinie, projekt ”NArodziny marzeń” współfinansowany przez Gminę Dywity.

Jednym z celów aktywności naszej fundacji i tym samym tegoż projektu, jest pogłębienie świadomości rodzicielskiej oraz praktyczne wzmocnienie więzi między dzieckiem a rodzicem. Kierowani myślą, iż zdrowa i kochająca się rodzina, to dalej zdrowe społeczeństwo, chcemy zaproponować unikalne spotkania, które dadzą podbudowę merytoryczną ojcom, czas odpoczynku dla mam oraz integracje rodziców z dziećmi poprzez wspólne warsztaty.

Na pewno zaprosimy Was na spotkania dla ojców prowadzone przez wyjątkowo doświadczonych i skutecznych specjalistów Inicjatywy Tato.net.

Wspominając fantastyczny warsztatowy czas tylko dla kobiet, który celebrowałyśmy w roku 2017, chcemy zaproponować jego kontynuację – wspólne spotkanie w ramach warsztatów „Kobietki małe i duże” – czyli coś dla relaksu, coś dla siebie, skierowane do mam i córek. Tym razem zaproponujemy Paniom konsultacje z kosmetyczką, fryzjerem, stylistką oraz dietetykiem.

 

Już nie możemy doczekać się do realizacji naszych propozycji, gdyż po raz kolejny spotkamy się z kimś pięknym, wartościowym, jedynym w swoim rodzaju…z drugim człowiekiem. Zatem serdecznie zapraszamy Was do udziału i współtworzenia nowej rzeczywistości z fundacją 36i6.