!-- Load Facebook SDK for JavaScript -->

Fundacja 36 i 6

Wizja i płaszczyzny działania

W zdrowym ciele, zdrowy duch!

Autor tego znanego powiedzenia, Juwenalis z Akwinum, miał rację – zdrowe ciało to najlepsze środowisko do rozwoju ducha. Kiedy jesteśmy zdrowi, rzucamy się do realizacji najśmielszych marzeń. A kiedy nasze ciało niedomaga, szybko tracimy wolę walki i poprzestajemy na tym, co już osiągnęliśmy.

W Fundacji widzimy też inną perspektywę, zgodną ze słowami Ewangelii Mateusza 26,41: „Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe”. To prawda. Jako ludzie mamy tendencję do skupiania się na ciele, jego słabościach i niedomaganiach. Żyjemy przecież w ciele! Musimy jednak pamiętać, że największe dokonania i przełomy mają miejsce wtedy, gdy nie poddajemy się przeciwnościom; wtedy, gdy zachęcamy się do poświęceń, a umysł skupiamy na realizacji celu. A kiedy tego dokonamy przestaje się liczyć zmęczenie ciała. W zamian czujemy radość i spełnienie. Wtedy wiemy, że było warto!

Do tego zachęcamy lokalną społeczność – do aktywności duchowej i fizycznej. Do zmiany rzeczywistości wokół nas. Razem – jesteśmy silni. Razem – inspirujemy się i zachęcamy. Razem – możemy więcej!


Zrealizowane projekty Fundacji:

Fundacja 36 i 6 zrodziła się z potrzeby serca.
Jako grupa przyjaciół zapragnęliśmy zrobić coś dobrego dla innych na trzech płaszczyznach:

KULTURA

To tutaj rodzi się poczucie wspólnoty i przynależności. W ten sposób propagujemy uniwersalne wartości – prawo do życia, tolerancję, wolność, prawdę, sprawiedliwość oraz miłość.

Kultura przyciąga i integruje lokalne społeczności. Dzięki koncertom, warsztatom i innym wydarzeniom artystycznym rozwijamy się i realizujemy.

EDUKACJA

Edukacja to klucz do rozwoju każdej społeczności. Właśnie dlatego tworzymy dobry grunt do stymulowania kreatywności i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego bez względu na wiek osób zaangażowanych w działania.

W ten sposób wzrastamy nie tylko w sferze intelektualnej, ale także emocjonalnej, duchowej i zdrowotnej.

PROFILAKTYKA

Nie bez powodu nasze narodowe powiedzenie mówi: „Polak mądry po szkodzie…” Jednak to nie musi tak wyglądać – lepiej zapobiegać niż potem przechodzić żmudny i kosztowny proces leczenia.

Swoimi działaniami pomagamy osobom wykluczonym społecznie. Przeciwdziałamy wykluczeniu oraz wyrównujemy szanse życiowe młodzieży, małżeństw, rodzin i osób znajdującym się w trudnej sytuacji.

Chcemy być bliżej ludzi i ludzkich problemów!

Nie potrafimy pomóc wszystkim, nie znamy odpowiedzi na wszystkie pytania…, ale w miarę możliwości pragniemy, by działalność Fundacji pokazała drogę i możliwości, których być może jeszcze nie odnaleźli…