!-- Load Facebook SDK for JavaScript -->

Pozytywka

Z definicji, projekty to zorganizowane ciągi działań ludzkich, zmierzające do osiągnięcia założonego wyniku. To przedsięwzięcia jednorazowe, niepowtarzalne i złożone. W terminach nie kryje się jednak magia, głębia. Za to w ludziach, relacjach, wspólnych celach, do których dążą zespoły osób współpracujących ze sobą pod ich kryptonimem, już tak. A jeszcze jeśli są to ludzie młodzi, przesyceni marzeniami o lepszym jutrze dla siebie, niejednokrotnie „donkiszoci”, którzy są w stanie swoją wiarą w ideały przenieść górę z punktu A do punktu B tu i teraz, to nic innego temu procederowi nie może towarzyszyć jak tylko niczym niezmącona, trochę dzika radość!

Fakty

6888 € z Europejski Korpus Solidarności (ukłony do samej ziemi w podziękowaniu za przychylność) na dofinansowanie projektu „Pozytywka” dla młodzieży Powiatowej Szkoły Muzycznej I st. w Dobrym Mieście, którą inspiruje do działań Ewa Giska, Prezes Fundacji 36i6. Najbliższa świetlana przyszłość…czyli na co rozdysponowana będzie owa zacna kwota? Na niepowtarzalne „areały” dla comiesięcznych koncertów tematycznych, spotkań, wyjazdów i innych dobrodziejstw uwrażliwiających muzykującą młodzież, która tak bardzo potrzebuje „chmur i piór” by kreować, sprawiać, przekraczać swoje bezpieczne strefy, a potem dawać światu, nam, w trójnasób z atencją i szacunkiem do sztuki. Projekt nastawiony jest również na integrację z osobami niepełnosprawnymi oraz organizacją działań charytatywnych – warsztatów fotograficznych, spotkania z neurodydaktykiem. Fundacja 36i6 wspiera, jest obok i podziwia! Bądźcie w tym z nami!

Poniżej link, który pozwoli Wam śledzić działania Pozytywki na bieżąco
https://www.facebook.com/Pozytywka-115506633171965/

 

Podmiot realizujący inwestycję:

  • Fundacja 36i6 we współpracy ze Powiatową Szkołą Muzyczną I st. w Dywitach, filia w Dobrym Mieście.

Lata realizacji:

  • 2019/2020 r.

Źródło finansowania:

  • Europejski Korpus Solidarności

I jeszcze kolaż zdjęć z wielu zrealizowanych już aktywności pozytywnej „pozytywkowej młodzieży” korespondujący z pragmatycznym działaniem. Start to 30 sierpnia 2019 roku, spotkanie grupy inicjatywnej w budynku Szkoły Muzycznej I st. w Dywitach filia w Dobrym Mieście. Potem obserwowaliśmy już tylko niczym niezmącone działania….

17 września 2019 r. Wiktoria wraz z Dariuszem zaprezentowali projekt przed rodzicami uczniów. 18 września 2019 r.  odbyło się spotkanie,  które miało na celu stworzenie planu wyjazdu do Warszawy oraz ułożenie ankiet badawczych. Dwa dni później młodzież wyjechała do Warszawy odwiedzić ciekawe i inspirujące miejsca Brain Embassy oraz Centralny Dom Technologii.

Spektakularne wydarzenia przeplatały się z pracą u podstaw, czyli spotkaniami z projektantami, wspólnym tworzeniem ankiet i opracowywaniu kolejnych strategii działania.

11 listopada 2019 r. w auli Zespołu Szkół w Dobrym Mieście odbył się recital fortepianowy poświęcony muzyce Fryderyka Chopina w wykonaniu Pana Witolda Wardziukiewicza. 

3 grudnia 2019r. Pozytywka zorganizowała Koncert Śpiewu Estradowego. Ale projekt Pozytywka to nie tylko muzyka! Pomiędzy koncertami krótka przerwa na „warsztaty kubkowe” by już 11 grudnia 2019 roku zorganizować kolejny Świąteczny Koncert, okraszony kiermaszem ciast oraz świątecznych dekoracji, które zostały przygotowane przez uczniów podczas warsztatów. 

16 stycznia 2020 r daliśmy też przestrzeń kontrabasistom i gitarzystom. A ostatnie tygodnie poświęcone są pracy i poszukiwaniu pomysłów na realizację kolejnych punktów projektu. Trzymajcie za nas kciuki!