!-- Load Facebook SDK for JavaScript -->

Pod jednym dachem nieba

Głównym celem tego wyjazdu było nawiązanie kontaktów i partnerskich relacji z naszymi sąsiadami z Zaolzia, spośród których wiele osób ma polskie korzenie. Dzięki poznaniu pastora z Cirkev Bratrska (kościoła braterskiego) – Mirosława Kulca, zrodziło się pragnienie, aby poznać tamtejszą ludność, ich tradycje, kulturę, ale również życie codzienne.

Chcieliśmy także opowiedzieć naszym sąsiadom o życiu w Polsce, o naszych narodowych sukcesach i problemach. Zależało nam na szeroko pojętej wymianie informacji, ale przede wszystkim na nawiązaniu przyjacielskich relacji, które w przyszłości zaowocowałyby trwałą współpracą i wzajemną troską o siebie. Gościny udzielili nam gospodarze Zboru Braterskiego w Hradku, w związku z czym mieliśmy wielką przyjemność codziennie widywać się z gospodarzami i innymi osobami.

Mieliśmy okazję uczestniczyć w wielu wydarzeniach, organizowanych zarówno przez nas, jak i dla nas- przez naszych czeskich przyjaciół. Mogliśmy poznać historię Zaolzia, a w tym również Kościoła Braterskiego w Hradku, opowiedzianą ustami gospodarza tego miejsca – Zbigniewa Kordelovego, który od urodzenia mieszka na tych terenach. Pastor Mirosław Kulec opowiedział nam o swoich doświadczeniach związanych z kilkuletnim już pobytem w Hradku, czeskiej mentalności, kulturze, różnicami między naszymi krajami.

Oprócz tego wzięliśmy udział w kilku panelach historycznych. Prezes ChSM Missio Musica – Janusz Ciepliński – przybliżył nam m. in. sylwetkę Marcina Lutra, Jana Kalwina, a także postać mającą ogromny wpływ na kulturę Czech tj. Jan Hus.

Ciekawym doświadczeniem (szczególnie dla kobiet) były polsko-czeskie warsztaty kulinarne. Pod kierownictwem czeskiej zawodowej kucharki- Weroniki. Wspólnie ugotowaliśmy tradycyjny czeski gulasz, knedliki oraz ciasto „Marlenka”. Przekonaliśmy się, że bariera językowa nie jest przeszkodą dla spędzania razem czasu, a nawet dla gotowania.

Mieliśmy także możliwość poznania młodych i starszych ludzi z Hradka Kościoła Braterskiego. Po spotkaniach długo jeszcze rozmawialiśmy ze sobą, dzieliliśmy się swoimi doświadczeniami, radościami i troskami.

Uwieńczeniem naszego pobytu był autorski koncert Katarzyny Kiklewicz wraz z muzykami z „Missio Musica” oraz chętnych z Fundacji 36i6. Mieliśmy okazję zaprezentować się szerszemu gronu naszych zaolziańskich sąsiadów, ponieważ koncert ten był częścią właśnie obchodzonych Dni Hradka.
Wyjechaliśmy z Czech z wielkim pragnieniem, by powrócić za rok. Nasz pobyt zaowocował wieloma przyjaźniami i wspólnymi przeżyciami oraz zaproszeniem, by nasi polonijni przyjaciele odwiedzili nas na Warmii i Mazurach.

Data i miejsce realizacji projektu: 15-21.08.2016, Hradek (wyjazd grupy 20-osobowej)

Podmiot realizujący inwestycję: Fundacja 36i6 Stowarzyszenie Odra-Niemen, w partnerstwie z ChSM „Missio Musica”

Źródło finansowania: Senat RP