Podziękowania dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Olsztynie

Wspaniałych emocji na scenie i w sercach uczestników wielu edycji Olsztyńskich warsztatów gospel nie doświadczalibyśmy wspólnie, gdyby nie olsztyński MPEC.

To już nasza mała tradycja, za którą za każdym razem jesteśmy bardzo wdzięczni. Tegoroczne XII Olsztyńskie Warsztaty Gospel sponsoruje MPEC – Dobra Energia Olsztyna

Z całego serca dziękujemy!