!-- Load Facebook SDK for JavaScript -->

Kolędy narodów

Kolędy narodów (Gmina Dywity 1.09.-30.11.2016)

Projekt „Kolędy narodów” jest skierowany do dzieci w wieku 6-12 lat. Jego celem jest zapoznanie dzieci z kolędami pochodzącymi z różnych krajów Europy, nieznanymi jeszcze na Warmii i Mazurach. Dzieci nauczą się i zaśpiewają kolędy, opracowane w różnorodnych aranżacjach i stylistyce: od klasycznych, przez folkowe, aż po kolędy opracowane w stylu negro spirituals. Zwieńczeniem warsztatów będzie Koncert Świąteczny, gdzie dzieci zaprezentują poznane kolędy z towarzyszeniem zawodowych muzyków ChSM „Missio Musica”, nauczycieli Powiatowej Szkoły Muzycznej I st. w Dywitach, Państwowej Szkoły Muzycznej w Olsztynie.

Chcielibyśmy aby dzieci z gminy Dywity mogły rozwinąć swoją muzykalność, ale także zintegrować się, pokonać własne bariery i nauczyć się współdziałania w grupie.
Po projekcie muzycznym „10p” przekonaliśmy się, jak bardzo muzyka ma wpływ na rozwój dzieci i to w wielu płaszczyznach!

Pod jednym dachem nieba

„Pod jednym dachem nieba”- spotkanie z sąsiadami z Zaolzia (Hradek – 15-21.08.2016)

Już wkrótce grupa 20 osób wyjedzie do Hradka. Będzie to spotkanie z naszymi sąsiadami z Zaolzia.

Główny cel naszego wyjazdu to nawiązanie relacji przyjaźni z czeskimi Polkami, poprzez wspólne wsłuchiwanie się w głos historii emigracji Polaków, w głos teraźniejszości i może wspólnej przyszłości, czyli dalszej współpracy. Elementem łączącym obie grupy, polską i czeską, jest fakt, iż pochodzą z mniejszości wyznaniowych. Chcemy jako Polacy z różnych rejonów Polski, zapoznać naszych partnerów z obecną sytuacją w naszym kraju, podzielić się informacjami o Polsce, pod kątem gospodarczym, turystycznym, kulturalnym, mniejszości wyznaniowych, itp. Chcemy zachęcić do przyjazdu do Polski, w szczególności na piękne tereny Warmii i Mazur. Chcielibyśmy również nawiązać trwałą relację między naszą młodzieżą a młodzieżą z Zaolzia. Płaszczyzną budowania międzynarodowego pomostu byłby wspólny projekt z Programy Erasmus+- „Międzynarodowe Inicjatywy Młodzieżowe” (Projekt „LEGO”).

Mamy nadzieję, że realizacja projektu przyczyni się do zbudowania trwałej relacji i regularnego kontaktu, który jest cenny, wzmacniający i budujący otwartość obu stron…
Podczas tygodniowego wyjazdu do Hradka, odbędą się wykłady, panele dyskusyjne, prezentacja historyczna, warsztaty kulinarne dla kobiet, koncert polskiej, autorskiej muzyki.